OTIPAX 15ML

80,000 75,000

Điều trị triệu chứng đau tại chỗ các dạng viêm tai với màng nhĩ còn nguyên cho trẻ em > 6 tháng tuổi và người lớn: viêm tai giữa cấp sung huyết, viêm tai có bóng nước do virus, viêm tai chấn thương do áp suất.

  • FREE SHIPPING 150 MILS
  • ONLINE SUPPORT CUSTOMER
  • You Can easily remove theme option